تولید برق

mining1

صنعت تولید نیرو برای مقابله با تقاضای مواد فله نیاز به گیربکس سخت پوش و کارآمد دارد. ما ابزاری را که صنعت برای نگه داشتن درایوهای نوار نقاله و تقویم کننده پشته خود به حداکثر بازده نیاز دارد ، ارائه می دهیم. ویژگی های کلیدی مانند بازده حرارتی ، سیستم های نصب و آب بندی برای اطمینان از عملکرد عالی در برنامه های تولید برق بهینه شده اند.

power genenration

ثابت شده است که سیستم های دنده در برابر شرایط سخت سنگ زنی مقاومت می کنند و برای اطمینان از حداکثر کارایی دقیقاً به مشتری نیاز دارند.