کاغذ ، بافت و الیاف

Wood Handling

دست زدن به چوب

چندین دهه تجربه در طراحی و ساخت فن آوری انتقال قدرت مکانیکی برای برنامه های الیاف ، کاغذ و دستمال کاغذی ، ما را تضمین می کند که یک منبع قابل اعتماد برای واحدهای دنده ای برای کاربردهای حمل و نقل چوب هستیم.