معدن و مواد معدنی

mining1

سیستم های دنده ای برای حمل و نقل مواد عمده ما در سخت ترین محیط های جهان کار می کنند - بازده حرارتی ، سیستم های نصب و آب بندی برای اطمینان از عملکرد عالی ، بدون توجه به آب و هوا ، بهینه شده اند.

همه محصولات حمل و نقل فله

mining2

ثابت شده است که سیستم های دنده در برابر شرایط سخت سنگ زنی مقاومت می کنند و برای اطمینان از حداکثر کارایی دقیقاً به مشتری نیاز دارند.