عملیات دریایی و بندری

marine1

جعبه دنده های INTECH برای مقاومت در برابر چالش های ارائه شده در برنامه های بندر پر سر و صدا ، مانند جرثقیل های بزرگ دریایی و لنگر و لنگر اندازها طراحی شده اند.